Всеки човек има
правото на достоен
живот...


Фондация „Живот с достойноство” се ръководи от принципа, че дори и след края на активния предиод в своя живот, възрастните хора заслужават да живеят щастливо, достойно и най-важното активно.

Кои сме ние
Нашата мисия е да подобрим качеството на жизнения стандарт на възрастните хора на пенсионна възраст, като по този начин осигурим полагащия им се достоен начин на живот.
Как може да помогнете
Вярваме, че освен нас има и много други организации, фирми и физически лица, които подкрепят нашата кауза. Ако вие сте едни от тях, има толкова много начини, по които може да ни помогнете.